Loading...

روزهای بدون حادثه

قالب نمایش تعداد روزهای بدون حادثه

  • تعداد تم: 1
  • همراه با: انیمیشن
  •  

توضیحات

نمایش مقدار هدف و مقدار فعلی خط تولید، به بخش های تولیدی کمک خواهد کرد تا بر بهبود عملکرد مجموعه اثر گذار باشد.

Top