درحال بارگذاری...

رایبرد چطور میتواند به شما کمک کند؟

امکانات

مدیریت مرکزی

     مدیریت محتوای نمایش داده شده در نمایشگر های شعب از طریق ساخت یک کانال مرکزی جهت نمایش محتوا تجاری و تبلیغاتی مجموعه

03

برنامه ریزی

امکان ارائه تغییرات لحظه ای محتوا و یا بر اساس جدول زمانبندی و برنامه ریزی قبلی در یک روز یا مناسبت خاص

لیست های پخش اصلی و فرعی

امکان نمایش محتوای ایستگاه مرکزی و محتوای مجزای هر شعبه، به صورت همزمان در نمایشگر هدف

سایر

سوال خود را پیدا نکردید؟

جهت دریافت توضیحات تکمیلی با ما در ارتباط باشید.

بالا