Loading...

داستانک

ویجت نمایش داستان های کوتاه

  • تعداد تم: 1
  • قابلیت: نمایش خودکار داستانهای کوتاه متنوع

توضیحات

در محیط هایی که افراد زمانی را منتظر هستند، یکی از موارد استفاده از دیجیتال ساینیج سرگرم کردن و گذران وقت است. با استفاده از ویجت میتوان به راحتی به صورت تصادفی یکی از داستان های منتخب را نمایش داد.

Top