Loading...

ثبت رویدادها – تقویم گوگل

قالب اتاق جلسات و رویدادها

  • تعداد تم: 1
  • قابلیت: اتصال به تقویم گوگل 
  • نمایش: خودکار

توضیحات

با استفاده از ویجت به راحتی میتوان برنامه اتاق جلسات و سایر رویدادهای مهم را به تقویم گوگل متصل کرده و در معرض دید قرار داد. 

Top